Geen NIP van de koper op de factuur

Servicebelasting

Volgens § 5 sec. 1 punt 2 van het factuurreglement, de factuur die de verkoop bevestigt, moet de fiscale identificatienummers van de verkoper en de koper bevatten, behoudens paragraaf 10 en 11.

Een afwijking van deze regel wordt aangegeven in de bepaling van § 7 van de factuurregeling, volgens welke facturen die zijn uitgegeven aan natuurlijke personen die geen zakelijke activiteiten uitoefenen en natuurlijke personen die zakelijke activiteiten uitoefenen in de vorm van individuele boerderijen, geen gegevens van de koper mogen bevatten , gespecificeerd in § 5 sec. 1 punt 2. Dit betekent dat alleen als de koper van de goederen of diensten een natuurlijk persoon is die geen bedrijfsactiviteit uitoefent, de factuur die voor een dergelijke persoon wordt opgesteld, niet het NIP-nummer van die koper mag bevatten.

Bovendien, op grond van § 7 paragraaf 2 punt 3 van de bovengenoemde van de NIP-regeling van de koper mogen niet worden vermeld op de facturen die de levering van elektriciteit en warmte, draadgas, telecommunicatie- en radiocommunicatiediensten en universele diensten documenteren zoals vermeld in item 140-153, 174 en 175 van bijlage 3 bij de btw-wet. Het ontbreken van het btw-identificatienummer van de koper op de factuur (als de factuur de levering van nutsvoorzieningen niet documenteert) kan door de belastingdienst in twijfel worden getrokken en een dergelijke factuur kan als defect worden beschouwd.

De koper van goederen of diensten die een factuur of een correctiefactuur heeft ontvangen die fouten bevat met betrekking tot informatie over de koper of verkoper of met betrekking tot de markering van goederen of diensten, behalve fouten in de factuuritems gespecificeerd in § 5 sec. 1 items 6-12, kan een factuur afgeven, een correctienota genoemd. Dit recht vloeit voort uit de bepaling van § 15 sec. 1 van de Factuurregeling.

Indien de koper de fout in de factuur niet met een correctienota wil corrigeren, dient hij de opsteller van de factuur te vragen een correctiefactuur uit te reiken. Een correctiefactuur wordt niet alleen opgemaakt in het geval van een prijsverhoging of een fout in de prijs, het tarief of het btw-bedrag, maar ook in het geval van een fout in een item op de factuur. Als de factuur dus niet het btw-identificatienummer van de koper bevat, kan de verkoper deze fout corrigeren door een correctiefactuur uit te geven.