De 360-gradenmethode in medewerkersevaluatie

Dienstbedrijf

Evaluatie van medewerkers zorgt voor stress. In grote organisaties vindt het meestal één keer per jaar plaats en maken medewerkers zich zorgen over wat ze te horen krijgen. Dit soort feedback over ons werk is echter uiterst belangrijk. Hierdoor kan de medewerker objectief zijn competenties inschatten, nagaan op welke vlakken hij controleert, wat hij moet herstellen, waar hij fouten maakt. Evaluatie is dus essentieel voor ontwikkeling. Hoe wordt het uitgevoerd? Leidinggevenden of HR-medewerkers die ermee te maken hebben, gebruiken veel methoden. Onder hen wordt de 360-methode steeds vaker gebruikt. Waar gaat het over?

360-methode bij beoordeling van medewerkers

Meestal wordt een werknemer beoordeeld door zijn leidinggevende. Hij is het die zijn werk, inzet en plaats in de structuur van het bedrijf evalueert. Met de 360-methode kunt u op zijn beurt de mening van veel andere mensen lezen, waardoor deze objectiever en betrouwbaarder wordt.

De 360-methode omvat niet alleen de medewerker en de leidinggevende. Het wordt bijgewoond door de ondergeschikten van de werknemer, zijn medewerkers, collega's van de afdeling en leidinggevend personeel. Ook klanten worden vaak meegenomen in het onderzoek. Dus hoe wordt de beoordeling uitgevoerd met deze methode? Er moet een vragenlijst worden opgesteld die de competenties van de werknemer evalueert. Het vertelt zowel over de sterke punten als over de aspecten die verbeterd moeten worden. Zo'n vragenlijst is anoniem, waardoor de deelnemers eerlijker zijn in hun oordeel.

De vragenlijsten kunnen worden opgesteld door de HR-afdeling, een speciaal hiervoor ingehuurd bedrijf, of u kunt gebruikmaken van de algemene aspecten van de 360-gradenmethode.

Na het uitvoeren van het onderzoek worden de resultaten gecontroleerd en wordt een rapport opgesteld waarin alle verzamelde gegevens zorgvuldig worden geanalyseerd. Tegelijkertijd worden het ontwikkelingspad van de medewerker, elementen die moeten worden gewijzigd en de richting die hij moet volgen aangegeven.

Deze conclusies worden gepresenteerd in een gesprek met de medewerker en tegelijkertijd worden plannen gemaakt voor zijn ontwikkeling voor het komende jaar. Dankzij deze beoordeling is het mogelijk om duidelijk te zien aan welke aspecten de medewerker meer aandacht moet besteden.

Vermeldenswaard is dat de vragenlijst wordt ingevuld en ook beoordeeld door de beoordeelde medewerker. Daarom kan hij zijn mening over zichzelf confronteren met de mening van zijn collega's. Het zal hem ook helpen zijn kijk op zijn werk en perspectief te veranderen. Hij is in staat om eventuele verschillen in oordeel op te merken en te bedenken waarom dit zo is. Dit blijkt vaak een mooie gelegenheid voor zelfreflectie.

360 graden methode stap voor stap

De eerste stap is om de beoordeelde te laten weten dat de 360-gradentest is gestart. Tegelijkertijd worden mensen aangesteld om het onderzoek voor te bereiden en uit te voeren, evenals de daaropvolgende analyse en voorbereiding van het rapport.

Vervolgens worden medewerkers en alle deelnemers aan het onderzoek op de hoogte gebracht en begint het competentiebeoordelingsproces. Het valt niet te ontkennen dat deze stap meestal erg lang duurt, omdat er zelfs enkele tientallen mensen aan deelnemen. Deze manier van beoordelen is dus zeker een langetermijnvisie.

Vervolgens leest de aangewezen groep de resultaten van de vragenlijsten, analyseert de resultaten en bepaalt het pad van de ontwikkeling van de kandidaat. Deze fase wordt gevolgd door het interview met de kandidaat en de presentatie van de sollicitaties.

De 360-gradenmethode niet alleen in de jaarlijkse beoordeling

Werkgevers gebruiken de 360 ​​graden methode niet alleen voor de jaarlijkse beoordeling. Kandidaat-enquêtes kunnen ook in andere situaties voorkomen. Dan helpen ze vooral bij het kiezen. Wanneer is de methode effectief?

Competentieontwikkeling van medewerkers: de 360-gradenbenadering kan u helpen een werkgever aan te wijzen die getalenteerd is en het waard is om in te investeren. Talentontwikkeling is enorm belangrijk voor een bedrijf, want mensen zijn kapitaal dat het zeker waard is om in te investeren.

Werving: bedrijven besluiten ook om intern te werven. In een dergelijke situatie kan het 360-graden assessment bindend zijn bij het selecteren van een geschikte kandidaat voor een bepaalde functie. Hierdoor ziet de werkgever de positie van de kandidaat in de structuur van het bedrijf beter in dan bij zelfevaluatie.

Mooi resultaat of geen resultaat: De 360 ​​graden aanpak kan ook handig zijn wanneer een medewerker ineens mooie resultaten gaat behalen of juist mooie resultaten behaalt en er ineens mee stopt. Zo'n toestand is raadselachtig voor de begeleider en de 360 ​​graden methode kan helpen om de situatie te verduidelijken.

Start een gratis proefperiode van 30 dagen zonder verplichtingen!

De 360-gradenmethode - voor- en nadelen

De 360-gradenmethode heeft veel voordelen. Ten eerste is het zeer betrouwbaar en kan de werkgever precies zien hoe de competenties van de werknemer worden beoordeeld. De studie is objectief - de mening van veel mensen maakt het mogelijk om bepaalde regelmatigheden te onderscheiden. Daarnaast wordt ze gewaardeerd om haar nauwkeurigheid en de mogelijkheid om ontwikkelingsplannen voor het volgende werkjaar beter te presenteren.

Een van de grootste nadelen van deze methode is de lange tijd die nodig is om het te voltooien. Zoals we al zeiden, kunnen zelfs enkele tientallen mensen deelnemen aan het onderzoek. Het verzamelen en analyseren van gegevens vereist ook tijd en nauwkeurigheid. De voorbereidingen voor het gesprek met de beoordeelde brengen daarom hoge kosten met zich mee en zijn tijdrovend.

Het is echter de moeite waard om te overwegen deze methode in uw bedrijf te introduceren om de competenties van medewerkers objectief en betrouwbaar te beoordelen. Hierdoor kunnen we hun ontwikkeling zo goed mogelijk verzorgen en hoe groter hun competenties, hoe groter de kans op succes van het bedrijf. Hoewel de tijd lang is en de kosten aanzienlijk, is de effectiviteit van de 360 ​​graden methode van onschatbare waarde.