Uitstel van PIT-voorschotbetalingen met zes maanden - voorstel van het ministerie van Financiën

Co-Sive-Verandering

Nadat het hele grondgebied van Polen onder de rode zone viel, moesten ondernemers - voornamelijk in de horeca, entertainment, fitness en retail - hun activiteiten geheel of gedeeltelijk stopzetten.

Vormen van ondersteuning in het Industry Shield 6.0

Industry Shield 6.0 is een nieuw steunvoorstel voor bedrijven die het meest zijn getroffen door de beperkingen die zijn ingevoerd als gevolg van de zich uitbreidende coronavirusepidemie. Als onderdeel van het nieuwe overheidsproject kunnen ondernemers profiteren van de volgende vormen van ondersteuning:

  • vrijstellingen van socialezekerheidsbijdragen;

  • een subsidie ​​aanvragen van PLN 5.000;

  • het verkrijgen van een standstill-uitkering;

  • vrijstellingen van de marktvergoeding voor het hele jaar 2021.

Pit-voorschotten uitgesteld met zes maanden en de Industry Shield 6.0

Volgens de informatie van het hoofd van het ministerie van Financiën wordt ook het voorstel overwogen om een ​​aanvullende vorm van ondersteuning in het kader van het Industry Shield 6.0 in te voeren, namelijk het uitstellen van de betaling van PIT-voorschotten met zes maanden, betaald door werkgevers. De exacte datum van implementatie van het Sector Shield 6.0-project is nog niet officieel bekend gemaakt.