Overschakelen van maandelijkse naar driemaandelijkse btw

Servicebelasting

Bij het runnen van een bedrijf zijn ondernemers vaak op zoek naar besparingen. Een daarvan kan de uitgestelde btw-betaling zijn, waarmee u kunt overstappen van maandelijkse naar driemaandelijkse btw-verrekeningen. Ondanks de verplichting om het JPK_V7K-bestand maandelijks te verzenden, wordt de btw-plicht pas betaald na het einde van het kwartaal. Hierdoor heeft de ondernemer meer tijd om de benodigde gelden op te halen.

Wie verloor het recht om de btw op kwartaalbasis te verrekenen?

Ondernemers die:

  • ze hebben zich net geregistreerd voor btw - gedurende de eerste 12 maanden na registratie voor btw kunnen ze de btw niet op kwartaalbasis verrekenen, zelfs als ze de contante methode gebruiken voor btw-verrekeningen;
  • in een bepaald kwartaal of in de vier voorafgaande kwartalen hebben zij de goederen geleverd bedoeld in bijlage 15 bij de wet, tenzij de totale waarde van deze leveringen in geen enkele maand van deze perioden het bedrag van 50.000 PLN overschreed.

Contante methode en driemaandelijkse btw-afrekening

De overgang van maandelijkse btw- naar driemaandelijkse verrekening is alleen mogelijk in het geval van kleine belastingplichtigen als bedoeld in art. 2 clausule 25 van de btw-wet en alleen als er een periode van ten minste 12 maanden is verstreken vanaf de datum van registratie voor btw. Een kleine belastingplichtige is een belastingplichtige wiens verkoopwaarde (inclusief het btw-bedrag) in het voorgaande belastingjaar niet hoger was dan het bedrag uitgedrukt in PLN, wat overeenkomt met het equivalent van EUR 1.200.000 omgerekend in PLN. De limiet in 2021 is PLN 5.418.000. De keuze voor btw-contante verrekening wordt gemeld door het updateformulier - btw-R-formulier bij te werken. Dit dient te gebeuren binnen zeven dagen na de datum waarop de vorm van btw-afrekening is gewijzigd.

Als de ondernemer de status van kleine belastingplichtige heeft, markeert hij het eerste vakje in C1, veld 39. Geef vervolgens in onderdeel C2 aan wat voor soort aangifte de belastingplichtige gaat doen. Overgang van maandelijkse naar driemaandelijkse btw in deel C1. in veld 44 moet punt 1 worden geselecteerd en in deel C2 in veld 51 moet veld 51 worden geselecteerd en moet de periode worden ingevuld vanaf welke de btw-verrekening op kwartaalbasis zal worden toegepast.

Wat zijn de gevolgen van het overstappen op de btw-afrekenmethode?

In verband met de keuze voor de contante methode ontstaat de fiscale verplichting op de verkoop op de datum van gehele of gedeeltelijke betaling. Anderzijds vindt de aftrek van de voorbelasting plaats in de verrekening voor de periode (of een van de twee opeenvolgende verrekeningsperioden) waarin de onderneming het volledige verschuldigde bedrag zal betalen dat voortvloeit uit de van de aannemer ontvangen factuur of de belasting voortvloeiend uit het douanedocument, maar niet eerder dan op de datum van ontvangst van de factuur of het douanedocument.

Zoals reeds vermeld, staat het gebruik van de cash-methode niet gelijk aan de verplichting om het JPK_V7K-dossier voor kwartaalperioden in te dienen.

Bij toepassing van de btw-contante methode moet het bedrijf echter het woord "contante methode" op de verkoopfactuur opnemen.

Wanneer kunt u zich afmelden voor de btw-afrekenmethode?

Het ontslag uit de btw-kasboekhoudingsmethode is mogelijk na 12 maanden gebruik. Een wijziging kan ook veroorzaakt worden door het verlies van het statuut van kleine belastingplichtige. In zo'n situatie kan de onderneming als grootondernemer ook kiezen voor kwartaalafrekening (mits zij aan de voorwaarden voldoet) tegen de voor deze groep geldende voorwaarden.

Overschakelen van maandelijkse naar driemaandelijkse btw-afrekeningen door een kleine belastingbetaler met algemene voorwaarden

Ondanks de wijzigingen in de regelgeving is het mogelijk om na het voldoen aan bovenstaande voorwaarden over te stappen van maandelijkse naar driemaandelijkse btw-verrekeningen.

U kunt de btw-verrekeningsmethode wijzigen van maandelijks in driemaandelijks door de VAT-R bij te werken. Indien het bedrijf een actieve btw-belastingplichtige is en tijdens zijn bedrijfsvoering de verrekeningsmethode wil wijzigen van maandelijks naar driemaandelijks, dient de aanvraag uiterlijk op de 25e van de tweede maand van het kwartaal (1e kwartaal t/m 25 februari) te worden ingediend. , Q2 tot 25 mei, Q3 tot 25 augustus, Q tot 25 november), waarvoor ze voor het eerst per kwartaal wordt gefactureerd.

Net als kleine belastingbetalers die afrekenen volgens de contante methode, zijnde op algemene voorwaarden en het wijzigen van de afrekening van maandelijks naar driemaandelijks, moet u ook het btw-R-updateformulier indienen. In dit geval is in deel C1 geen van de vakjes aangevinkt in vak 39, terwijl in vak 44, in vak 1 betreffende het indienen van btw-aangiften op kwartaalbasis. Daarnaast is vak 51 in deel C2 aangevinkt.

Wat zijn de gevolgen?

De verschuldigde belasting wordt verrekend door het JPK_V7K-bestand elke maand vóór de 25e van de maand die volgt op de maand in te dienen. Na afloop van het kwartaal, uiterlijk op de 25e van de volgende maand, wordt ook de verschuldigde belasting gestort op de rekening van de belastingdienst (d.w.z. eenmaal per kwartaal), hetgeen blijkt uit de ingediende kwartaalaangifte. Dit betekent dat het JPK_V7K-bestand zal bestaan ​​uit:

  • het registratiegedeelte - voor de eerste twee maanden van het kwartaal,
  • het registratiegedeelte - voor de derde maand van het kwartaal - het aangiftegedeelte voor het hele kwartaal.

De overgang van maandelijkse naar driemaandelijkse btw-afrekeningen gaat ook gepaard met de daaropvolgende ontvangst van een teruggave van de teveel in rekening gebrachte belasting over de verschuldigde belasting.

Hoe uitschrijven?

Opzegging van deze vorm van verrekening kan plaatsvinden na vier kwartalen van gebruik. Het verliezen van de status van kleine belastingbetaler leidt er ook toe dat de vorm van btw-afrekening moet worden gewijzigd in maandelijks of driemaandelijks, tegen de voorwaarden die voor grote ondernemers gelden.