Opluchting voor aanhangers van sport, cultuur en onderwijs - hoeveel is het?

Co-Sive-Verandering

Op grond van de ontwerpwet ter uitvoering van de Poolse Deal wil de wetgever een tegemoetkoming invoeren voor degenen die sport, cultuur en onderwijs steunen. Het is dus de moeite waard om te weten hoe het zal werken en hoeveel het zal zijn.

Opluchting voor aanhangers van sport, cultuur en onderwijs - hoeveel is het?

Met de nieuwe belastingvermindering kan de ondernemer op de grondslag voor de berekening van de inkomstenbelasting een bedrag aftrekken dat overeenkomt met 50% van de fiscaal aftrekbare kosten die voor de activiteit zijn gemaakt:

 1. sport;

 2. cultureel in de zin van de wet van 25 oktober 1991 betreffende de organisatie en uitvoering van culturele activiteiten;

 3. ondersteuning van hoger onderwijs en wetenschap.

Het aftrekbedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de belastingplichtige in het belastingjaar uit niet-agrarische bedrijvigheid heeft behaald.

Korting voor aanhangers van sport, cultuur en onderwijs - voorbeeldkosten

Als onderdeel van de aftrek kunnen ondernemers meer KUP aftrekken in de inkomstenbelasting. Een dergelijke aftrek vindt plaats op de kosten die zijn gemaakt ter financiering van:

 • sportbeurs;

 • een sportevenement dat geen massa sportevenement is, bedoeld in art. 3 punt 3 van de wet van 20 maart 2009 betreffende de veiligheid van massa-evenementen;

 • een sportvereniging als bedoeld in art. 28 sec. 1 van de wet van 25 juni 2010 betreffende de sport, voor de uitvoering van de doelstellingen bepaald in art. 28 sec. 2 van deze wet;

 • culturele instellingen ingeschreven in het register dat wordt bijgehouden op grond van art. 14 sec. 3 van de wet van 25 oktober 1991 betreffende de organisatie en uitvoering van culturele activiteiten;

 • culturele activiteiten van kunstacademies en openbare kunstacademies;

 • beurzen bedoeld in:

  • kunst. 97 en kunst. 213 van de wet van 20 juli 2018 - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappen;

  • kunst. 283 van de wet van 3 juli 2018 - Regels tot invoering van de wet - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappen;

 • bezoldiging, inclusief afgeleide producten, voor studenten die stage lopen en leerlingplaatsen bij de belastingbetaler voorzien in de opleiding;

 • duale studies, bedoeld in art. 62 van de wet van 20 juli 2018 - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappen, in een specifiek vakgebied, inclusief de kosten van stages.

De belastingplichtige zal de aftrek ter ondersteuning van sport, cultuur en onderwijs moeten verstrekken in de jaarlijkse belastingaangifte.

De wijzigingen moeten in januari 2022 in werking treden.