Internetbelastingaftrek - wordt de geldigheidsduur verlengd door het ministerie van Financiën?

Co-Sive-Verandering

De aanhoudende pandemie die de noodzaak dwingt om op afstand te werken en te studeren, leidde tot een oproep aan het ministerie van Financiën om de beschikbaarheid van de belastingvermindering naar internet uit te breiden. Geldt de internetaftrek voor een langere periode dan voorheen? In het artikel presenteren we het standpunt van het ministerie van Financiën hierover.

Internetbelastingaftrek - waar is het op van toepassing?

Internetbelastingaftrek bestaat uit het aftrekken van kosten die zijn gemaakt in verband met het gebruik van internet in de jaarlijkse belastingaangifte. Een belastingplichtige die aangifte doet bij de belastingdienst:

  • PIT-28;

  • PIT-36 - is alleen van toepassing op activiteiten die volgens algemene principes worden belast, als internetkosten niet in de bedrijfskosten zijn verantwoord;

  • PIT-37

- mag in een bepaald belastingjaar een aftrek doen voor een bedrag dat niet hoger is dan PLN 760.

Het recht om gebruik te maken van de internetbelastingaftrek geldt voor een periode van maximaal twee aaneengesloten jaren.

Internethulp - de positie van het ministerie van Financiën op de postulaten

Het ministerie van Financiën is, ondanks de gepresenteerde stellingen over de noodzaak van werken en leren op afstand tijdens de pandemie, waarbij toegang tot internet vereist is, niet van plan wijzigingen door te voeren zodat de internetbelastingaftrek meer kan worden afgetrokken. Het ministerie van Financiën heeft zijn standpunt naar voren gebracht naar aanleiding van de Kamerinterpretatie nr. 20626.

Het ministerie van Financiën verdedigt zijn standpunt en citeert een brede catalogus van op de markt beschikbare aanbiedingen van internetserviceproviders, waardoor consumenten diensten kunnen afnemen voor een veel lager bedrag per jaar dan de aftreklimiet - die naar het oordeel van het ministerie van Financiën Finance, resulteert in het ontbreken van de behoefte aan ondersteuning in de vorm van een grotere aftrek van internetbelastingaftrek.