Categorie : Onderhoud

PIT-4R-aangifte alleen in elektronische versie

PIT-4R-aangifte alleen in elektronische versie

Werkgever! U kunt nu alleen nog via internet een PIT-4R-aangifte bij de Belastingdienst doen! Er zijn speciale salarissystemen die het mogelijk maken! Bekijken! Lees ons artikel en leer er meer over!

Hoe de arbeidsstatus voor PPK bepalen?

Hoe de arbeidsstatus voor PPK bepalen?

Welke ondernemers zijn verplicht om PPK te implementeren? Welke termijnen voor de uitvoering van het besparingsprogramma zijn voorzien in de Wet PPK? Hoe de arbeidsstatus voor PPK bepalen? Wie is de werknemer? Lees ons artikel en check it out!

Giften van het Maatschappelijk Uitkeringsfonds van de onderneming, belastingen en premies

Giften van het Maatschappelijk Uitkeringsfonds van de onderneming, belastingen en premies

Soms geven werkgevers werknemers kerstcadeaus. Kunnen dergelijke giften worden gefinancierd uit het Sociaal Fonds of worden ze alleen gefinancierd uit bedrijfsmiddelen? Lees en ontdek of giften van het Maatschappelijk Uitkeringsfonds van de Onderneming belast en premieplichtig zijn!

Vereffeningsdocumenten corrigeren voor ZUS - voorbeelden

Vereffeningsdocumenten corrigeren voor ZUS - voorbeelden

Het corrigeren van bij ZUS ingediende schikkingsdocumenten kan problematisch zijn. Er zijn verschillende formulieren die bij ZUS worden ingediend, bijvoorbeeld verklaringen van schikking. Lees ons artikel en zie hoe u het in verschillende gevallen kunt doen!

Jaaraangiften in verrekeningen met werknemers - verplichtingen van de werkgever

Jaaraangiften in verrekeningen met werknemers - verplichtingen van de werkgever

Weet u welke jaarlijkse declaraties de werkgever doet bij het afrekenen met werknemers? In welke vorm en binnen welke termijn moet de werkgever deze indienen bij de Belastingdienst? De antwoorden op bovenstaande vragen vind je in het artikel! Lees en controleer!

Maandelijkse informatie voor de verzekerde (RMUA)

Maandelijkse informatie voor de verzekerde (RMUA)

Maandelijkse informatie voor de verzekerde (RMUA) bevat gegevens over socialezekerheidsbijdragen die door de betaler aan ZUS zijn overgemaakt. Wanneer moet het aan de werknemer worden overhandigd en hoe vult u dit rapport in? Lees en ontdek!

Een werknemer besmet met coronavirus - een gids voor de werkgever

Een werknemer besmet met coronavirus - een gids voor de werkgever

Waar kan ik zien of een werknemer in quarantaine of opsluiting zit? Wat zijn de taken van de werkgever wiens werknemer ziek is geworden? Mag een met het coronavirus besmette medewerker op afstand werken? Lees en controleer!

Gemeenschappelijke pensioenleeftijd in Europa

Gemeenschappelijke pensioenleeftijd in Europa

Het recht op ouderdomspensioen ontstaat na het bereiken van een bepaalde leeftijd. Is de pensioenleeftijd in Europa vergelijkbaar met die in Polen? Maken meer landen onderscheid naar geslacht? Lees het artikel en ontdek de antwoorden op bovenstaande vragen!

Bedrijfsliquidatie en beëindiging verzekeringsplicht

Bedrijfsliquidatie en beëindiging verzekeringsplicht

Zelfstandigen zijn verplicht sociale verzekeringen en ziektekostenverzekeringen af ​​te sluiten. Welke formele verplichtingen brengt bedrijfsliquidatie met zich mee? Vervalt de verzekeringsplicht? Ontdek het door ons artikel te lezen!

Mag de werkgever zich terugtrekken nadat het voorlopig contract is getekend?

Mag de werkgever zich terugtrekken nadat het voorlopig contract is getekend?

De toezegging om in de toekomst een arbeidsovereenkomst te sluiten kan door beide partijen (de toekomstige werkgever en toekomstige werknemer) in het voorlopige contract worden gedaan. Mag de werkgever zich terugtrekken nadat het voorlopig contract is getekend? Lees en controleer!

Is het mogelijk om vakantieverlof toe te kennen bij uitval?

Is het mogelijk om vakantieverlof toe te kennen bij uitval?

Zorgt de uitvaltijd ervoor dat het vakantieverlof wordt uitgesteld als het voor deze periode was gepland? Kan een werknemer jaarlijks verlof krijgen tijdens uitvaltijd? Lees ons artikel en ontdek de antwoorden op deze en andere vragen!

Preferentiële ZUS-bijdragen - wanneer eindigen ze?

Preferentiële ZUS-bijdragen - wanneer eindigen ze?

Wat zijn en wie hebben recht op preferente ZUS-premies? Wat zijn de procedures om over te stappen van voorkeurs- naar basistarieven? Lees ons artikel en ontdek hoeveel ondernemers de eerste 2 jaar besparen! Rekening!

Mag de werkgever u verplichten jaarlijkse vakantie op te nemen?

Mag de werkgever u verplichten jaarlijkse vakantie op te nemen?

Jaarlijks verlof is beschikbaar voor elke verdamper die op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst is. In de regel wordt verlof verleend op verzoek van de werknemer. Lees het artikel en ontdek of uw werkgever u kan dwingen om jaarlijkse vakantie op te nemen!

Wat is een forfaitair bedrag en wat zijn de soorten ervan?

Wat is een forfaitair bedrag en wat zijn de soorten ervan?

Wat is een forfaitair bedrag? In welke situaties is de werkgever verplicht de afkoopsom te betalen? Lees onderstaand artikel en ontdek wat de soorten afkoopsom zijn en wat de afkoopsom kan zijn in het licht van de arbeidswet.

Bijdragen van de Sociale Verzekeringsinstelling (ZUS) voor een voltijdse werknemer die een bedrijf runt

Bijdragen van de Sociale Verzekeringsinstelling (ZUS) voor een voltijdse werknemer die een bedrijf runt

Welke ZUS-bijdragen voor een voltijdse werknemer die een onderneming drijft, kunnen vrijwillig worden betaald en waaraan moeten verplicht worden onderworpen? In welke situaties kunt u alleen de bijdrage zorgverzekering betalen? Lees ons artikel en check it out!

Minimumloon aanpassing door de werkgever

Minimumloon aanpassing door de werkgever

De werknemer mag niet minder verdienen dan de wet bepaalt. Wanneer moet de werkgever de minimumlooncompensatie betalen? Wanneer moet de werkgever het loon verhogen om het in lijn te brengen met het minimumloon? Lees en controleer!

Zero PIT in de maand waarin je 26 wordt - wat is het waard om te weten

Zero PIT in de maand waarin je 26 wordt - wat is het waard om te weten

Zero PIT is een hulpverlening gericht op het verhogen van het inkomen van mensen die net de arbeidsmarkt betreden. Kan iemand profiteren van deze vrijstelling? Wanneer is het de moeite waard om te solliciteren? Hoe verreken je Zero PIT in de maand waarin je 26 wordt? Lees het artikel!

Wie is gezinshulp en wat houdt zijn werk in?

Wie is gezinshulp en wat houdt zijn werk in?

Het beroep van gezinsassistent bestaat sinds 2011 in Polen en is ingevoerd om gezinnen met opvoedingsproblemen te helpen. Wie is gezinshulp? Wat zijn zijn taken? Lees verder en kom er meer over te weten!

Bestel verantwoordelijkheid voor het ontbreken van een masker op het werk

Bestel verantwoordelijkheid voor het ontbreken van een masker op het werk

Is het mogelijk om werknemers sancties op te leggen in verband met de verplichting om de mond te bedekken en handen te desinfecteren op de werkvloer? Heeft het te maken met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften? Lees het artikel en ontdek wat orderaansprakelijkheid is!

Vakantiegeld - hoe berekenen?

Vakantiegeld - hoe berekenen?

De werknemer heeft recht op vakantiegeld voor jaarlijks verlof. Hoe wordt het loon berekend als de werknemer met vakantie was? Lees ons artikel en ontdek hoe u uw vakantiegeld berekent!