Categorie : Website

Voorraad, d.w.z. fysieke inventaris eind december

Voorraad, d.w.z. fysieke inventaris eind december

Het inventariseren per 31 december is de verantwoordelijkheid van iedere belastingplichtige die bedrijfsactiviteiten ontplooit om het belastingjaar af te sluiten. Check hoe de inventarisatie uitgevoerd moet worden! Lees het artikel en ontdek meer!

Fysieke voorraadwaardering - hoe bereid je deze goed voor?

Fysieke voorraadwaardering - hoe bereid je deze goed voor?

De inventariswaardering is verplicht voor belastingplichtigen die afrekenen met de KPiR. Daarom is het de moeite waard om te weten hoe u het onroerend goed dat is opgenomen in de fysieke inventaris correct kunt evalueren. Lees ons artikel en ontdek meer!

Brand in het bedrijf - fiscale gevolgen

Brand in het bedrijf - fiscale gevolgen

Zelfstandig ondernemer! Weet u dat een brand in een bedrijf fiscale gevolgen heeft die voor een ondernemer onaangenaam zijn. Lees in ons artikel hoe u door brand beschadigde vaste activa en handelsgoederen behandelt en registreert.

Voorraad, d.w.z. voorraad uit de natuur

Voorraad, d.w.z. voorraad uit de natuur

Het maken van een inventarisatie is een van de verplichtingen van iedere ondernemer. Lees het artikel en ontdek welke informatie een goed opgestelde fysieke inventaris moet bevatten en hoe u een inventaris kunt opnemen in het belasting- en onkostengrootboek!

Hoe registreert u de teruggave van het voorschot aan de kassa? Goed om te weten!

Hoe registreert u de teruggave van het voorschot aan de kassa? Goed om te weten!

Bij verkoop aan particulieren en boeren moeten betalingen voor toekomstige leveringen en diensten aan de kassa worden afgeschreven. Maar wat te doen als de transactie niet doorgaat? Check bij de kassa hoe u de teruggave van het voorschot vastlegt!

Europees NIP (fiscaal identificatienummer) - wie is verplicht om er een te hebben?

Europees NIP (fiscaal identificatienummer) - wie is verplicht om er een te hebben?

Sluit u transacties af met aannemers uit een ander land van de Europese Unie? Bent u vrijgesteld van btw of bent u een actieve btw-belastingplichtige? Controleer wanneer de belastingplichtige een Europees btw-nummer moet hebben en wanneer het nodig is om zich te registreren voor btw-EU!

Leasing op basis van BTW en PIT - hoe de boekhouding correct in te voeren?

Leasing op basis van BTW en PIT - hoe de boekhouding correct in te voeren?

Weet jij wat de verschillen zijn tussen de beschikbare leases? Hoe regelt u de eerste betaling bij operationele en financiële leasing? Lees het artikel en ontdek hoe u de boekhouding voor activalease in een onderneming kunt belasten!

PIT-16Z-formulier met CEIDG-applicatie

PIT-16Z-formulier met CEIDG-applicatie

Een ondernemer die zich rekenschap geeft van de belastingkaartregels kan het formulier PIT-16Z bij de CEIDG-aanvraag voegen. Met zijn hulp kunt u informatie rapporteren over de beëindiging van bedrijfsactiviteiten en wijzigingen die van invloed zijn op het bedrag van de belasting. Lees verder!

Apparatuur - liquidatie en ontmanteling

Apparatuur - liquidatie en ontmanteling

Met ingang van 1 januari 2020 is de registratieplicht van apparatuur komen te vervallen. Tegelijkertijd kan de apparatuur die bij de activiteit wordt gebruikt, worden gestolen of geliquideerd. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen? Lees ons artikel en ontdek meer!

Kassa voor een kapper - de belangrijkste informatie

Kassa voor een kapper - de belangrijkste informatie

Traditionele kassa's worden stilaan vervangen door een online kassa. Is een kassa voor een kapper noodzakelijk in het bedrijfsleven? Controleer wanneer de online kassa verplicht wordt en hoe u gebruik kunt maken van de korting bij de aanschaf van een kassa.

Van de staat ontvangen fondsen die niet onderworpen zijn aan gerechtelijke of administratieve handhaving

Van de staat ontvangen fondsen die niet onderworpen zijn aan gerechtelijke of administratieve handhaving

Tijdens de pandemie ontvingen belastingbetalers extra middelen voor doeleinden die verband hielden met hun bedrijfsactiviteiten. Kunnen ze afdwingbaar zijn? Ontdek welke subsidies fondsen zijn die niet onderworpen zijn aan gerechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving!

Hoe de folie markeren in JPK V7?

Hoe de folie markeren in JPK V7?

Sommige ondernemers zijn verplicht om SAF-T V7-markeringen te gebruiken om verkopen uit te voeren. Ook voor de verkoop van stretchfolies zijn bepaalde markeringen vereist. Lees het artikel en ontdek hoe je folie markeert in JPK V7!

Individuele fiscale microrekening in de voorbeelden!

Individuele fiscale microrekening in de voorbeelden!

De individuele fiscale microrekening is een vereenvoudiging die is ingevoerd door het ministerie van Financiën. Weet u welke toeslagen en belastingen ermee moeten worden betaald? Wie wordt getroffen en genereert een individueel rekeningnummer? Wij antwoorden in het artikel!

NIP (fiscaal identificatienummer) op de bon, d.w.z. een wijziging in de regels voor het uitgeven van facturen op de bon

NIP (fiscaal identificatienummer) op de bon, d.w.z. een wijziging in de regels voor het uitgeven van facturen op de bon

De factuur voor de bon kan alleen worden afgegeven als het belastingidentificatienummer op de bon staat? Check Welke wijzigingen en beperkingen gelden voor verkopers en kopers, en welke sancties moeten zij riskeren bij niet-naleving van de regelgeving?

Verlies van belastingvermindering voor de aankoop van een kassa - wanneer kan het gebeuren?

Verlies van belastingvermindering voor de aankoop van een kassa - wanneer kan het gebeuren?

Weet u wanneer de belastingaftrek voor de aanschaf van een kassa verloren kan gaan en hoe u deze verrekent op basis van btw? In het recordgedeelte van het JPK_V7-bestand leest u hoe u de aangifte van de belastingvermindering voor de aankoop van een kassa kunt laten zien. Rekening!

Saldobevestigingen in de praktijk - rechtvaardiging voor niet-naleving

Saldobevestigingen in de praktijk - rechtvaardiging voor niet-naleving

In de loop van de samenwerking tussen klanten kan er een situatie zijn waarin het nodig is om het saldo te bevestigen. Dit komt omdat saldobevestigingen in de praktijk niet-conform kunnen zijn. Lees meer over dit onderwerp door ons artikel te lezen!

JPK_MAG sinds wanneer is het verplicht voor ondernemers?

JPK_MAG sinds wanneer is het verplicht voor ondernemers?

Naast het opleggen van de verplichting aan belastingplichtigen om een ​​uniform JPK btw-controledossier op te sturen, vragen ondernemers zich af naar andere structuren zoals: JPK_MAG vanaf wanneer is de indieningsplicht ingegaan en voor wie geldt deze?

LPG-installatie van een bedrijfswagen - hoe afrekenen?

LPG-installatie van een bedrijfswagen - hoe afrekenen?

Bij het zoeken naar besparingen in de uitgevoerde activiteit, wordt de LPG-installatie van een bedrijfswagen een alternatief voor auto's. Afhankelijk van het bedrag kan een dergelijke uitgave een directe kost zijn of een verbetering van het vaste activum. Rekening!

Gebrek aan AC-verzekering en afwikkeling van reparatie na ongeval van de auto van het bedrijf

Gebrek aan AC-verzekering en afwikkeling van reparatie na ongeval van de auto van het bedrijf

Weet u hoe u reparaties en vergoedingen van auto-ongelukken moet regelen wanneer u hebt besloten geen AC-verzekering af te sluiten voor een bedrijfswagen? Check met een actieve btw- en niet-btw-belastingplichtige hoe de afwikkeling van autoreparaties na een ongeval verloopt!

Kasregisteroverzicht - Alles wat u moet weten

Kasregisteroverzicht - Alles wat u moet weten

Regelmatige controle van de kassa is de verantwoordelijkheid van elke belastingbetaler die een bedrijf drijft. Check en ontdek of een technische keuring verplicht is, wat het is en hoe je een boete voor het niet inspecteren van de kassa vermijdt!