Categorie : Servicebelasting

Bedrijfsnaam op factuur 2013

Bedrijfsnaam op factuur 2013

Is de bedrijfsnaam op de factuur nodig? Bekijk welke wijzigingen op dit gebied begin 2013 van kracht zijn geworden!

Een aangifte ingediend na de deadline hoeft niet duur te zijn

Een aangifte ingediend na de deadline hoeft niet duur te zijn

Moet het niet tijdig indienen van de aangifte een dwangsom inhouden? Controleer welke effecten de aangifte die na de deadline wordt ingediend, oplevert!

Voorwaarden voor btw-teruggave - de belangrijkste informatie

Voorwaarden voor btw-teruggave - de belangrijkste informatie

Ondernemer, heeft u de belasting op goederen en diensten verrekend en is uw voorbelasting hoger dan de verschuldigde btw? Wat kunt u dan doen, geld terugkrijgen of het overschot overboeken naar de volgende maand? Lees en controleer de voorwaarden voor btw-teruggaaf!

Verplichting om een ​​kwitantie af te geven, ook als de klant om een ​​factuur vraagt

Verplichting om een ​​kwitantie af te geven, ook als de klant om een ​​factuur vraagt

Lees het artikel en ontdek of de ondernemer ook een bon moet afgeven als de klant hem om een ​​factuur vraagt. Hoe moeten de inkomsten dan worden weergegeven, hetzij op een ontvangstbewijs, hetzij op een factuur? Lees verder!

Omzetaanpassing rond de jaarwisseling - erkenning in de boeken

Omzetaanpassing rond de jaarwisseling - erkenning in de boeken

Inkomstenaanpassingen rond de jaarwisseling kunnen problematisch zijn omdat de timing van opname in de boekhouding van veel factoren afhangt. Ga dus na welke regelgeving van toepassing is op de opstelling en hoe deze wordt beïnvloed door de jaarrekening.

Voorraadoverschotten en -tekorten in de KPiR

Voorraadoverschotten en -tekorten in de KPiR

Belastingbetaler! Weet jij overschotten en tekorten aan handelsgoederen en materialen vast te leggen in de Belastingdienst? In het artikel wordt precies uitgelegd wat er onder de fysieke inventaris valt? en welke tekorten een belastingkost kunnen zijn!

JPK_V7 in een bouwbedrijf - nieuw btw-register!

JPK_V7 in een bouwbedrijf - nieuw btw-register!

JPK_V7 in een bouwbedrijf is een van de belangrijkste fiscale verplichtingen van ondernemers die te maken hebben met onder meer verkoop van gebouwen. Lees in het artikel hoe je deze actie markeert in de nieuwe JPK_V7!

Belastingvermindering op IKZE in de jaarlijkse PIT-afrekening - wat is de moeite waard om te weten?

Belastingvermindering op IKZE in de jaarlijkse PIT-afrekening - wat is de moeite waard om te weten?

Onder welke voorwaarden wordt de tegemoetkoming IKZE op de individuele pensioenzekerheidsrekening verrekend? Lees hoe u de belastingvermindering en IKZE opneemt in de jaarlijkse belastingaangifte als een belastingplichtige een afkoopsom, schaal- en vlaktaks betaalt!

Niet tijdig indienen van PIT-16 - fiscale gevolgen

Niet tijdig indienen van PIT-16 - fiscale gevolgen

Kent u de gevolgen van het niet op tijd indienen van uw PIT-16? Zal het indienen van een actieve rouwverwerking helpen om de deadline voor het indienen van een actieve rouwverwerking te herstellen? Wanneer kan ik een belastingaftrekkaart aanvragen? Lees ons artikel en ontdek meer!

Verlies van het recht op een forfaitair bedrag tijdens het belastingjaar

Verlies van het recht op een forfaitair bedrag tijdens het belastingjaar

Wilt u als vorm van belastingheffing op basis van de BPM kiezen voor een vast tarief en weet u niet aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervan gebruik te kunnen maken? In het artikel leest u een aantal wettelijke vereisten en de voorwaarden waaronder u uw recht op een afkoopsom verliest.

Internetbelastingaftrek - hoe bewijst u dit in de jaarlijkse belastingaangifte?

Internetbelastingaftrek - hoe bewijst u dit in de jaarlijkse belastingaangifte?

Afrekeningen met de Belastingdienst geven belastingplichtigen de mogelijkheid om te profiteren van vele kortingen. Zoek uit wie recht heeft op de internetbelastingaftrek en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervan gebruik te kunnen maken. Kijk ook hoe u de belastingvermindering aantoont in de jaarlijkse belastingaangifte.

Kinderkorting - wie heeft er recht op en hoe regelt u het?

Kinderkorting - wie heeft er recht op en hoe regelt u het?

Kinderkorting is beschikbaar voor belastingplichtigen die minderjarige kinderen of schoolkinderen tot 25 jaar hebben, van wie het jaarinkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt. Wie kan de kinderbijslag regelen? Wat is het belang van de vorm van belastingheffing?

Annulering van uitgegeven facturen - wanneer is het mogelijk?

Annulering van uitgegeven facturen - wanneer is het mogelijk?

Er zijn situaties waarin een uitgegeven factuur kan worden geannuleerd. Het is mogelijk als de factuur niet in legale circulatie is gekomen en de transactie niet is afgerond. Controleren wanneer het mogelijk is om uitgegeven facturen te annuleren en wanneer te corrigeren?

Alleen elektronische verzending van de btw-aangifte en JPK_V7-bestand

Alleen elektronische verzending van de btw-aangifte en JPK_V7-bestand

Het elektronisch versturen van btw-aangiften is voor iedereen verplicht. Vanaf oktober 2020 zijn de btw-7- en btw-7K-aangiften afgeschaft voor de verzending van één JPK_V7. Zie hoe eenvoudig het is om aangiften en JPK-bestanden via internet te versturen!

Voorraad gedurende het jaar en vooruitbetaling inkomstenbelasting

Voorraad gedurende het jaar en vooruitbetaling inkomstenbelasting

Weet u dat een ondernemer tijdens het belastingjaar een inventarisatie kan maken? Informeer u over de fiscale gevolgen van de inventaris gedurende het jaar. Kijk ook of de tussentijdse inventarisatie door iedere ondernemer kan worden uitgevoerd.

Jaarafsluiting met forfaitaire vergoeding - welke verplichtingen?

Jaarafsluiting met forfaitaire vergoeding - welke verplichtingen?

Ondernemers die de afkoopsom op geregistreerde inkomsten verrekenen, waarmee het belastingjaar wordt afgesloten, zijn verplicht de administratie te sluiten. Hoe moet het einde van het jaar eruitzien voor de forfaitaire rente? Lees meer door ons artikel te lezen!

Fysieke inventaris in bijzondere gevallen - deel 2

Fysieke inventaris in bijzondere gevallen - deel 2

Ondernemers die een bedrijf runnen, twijfelen soms over de data waarop ze een inventaris moeten opstellen, een fysieke inventaris. Lees en controleer wanneer u een fysieke inventaris moet maken en hoe u de goederen moet evalueren!

Wisselen naar winterbanden - kan dit fiscaal aftrekbaar zijn?

Wisselen naar winterbanden - kan dit fiscaal aftrekbaar zijn?

Een auto is een onlosmakelijk onderdeel van bijna elke onderneming. De werking ervan gaat gepaard met veel kosten, en een daarvan is het wisselen van banden naar winterbanden. Kan een dergelijke uitgave als belastingkost worden erkend? Lees en controleer!

Inhouding sociale premies in de jaarlijkse belastingaangifte - hoe werkt dat?

Inhouding sociale premies in de jaarlijkse belastingaangifte - hoe werkt dat?

Aftrek van sociale premies in de jaarlijkse belastingaangifte is een recht van zowel ondernemers als natuurlijke personen, dat door iedereen wordt genoten. In welke jaarlijkse aangiften is het mogelijk om ZUS-premies af te trekken en op welke posten? Lees en controleer!

Opzegging van vereenvoudigde voorschotten inkomstenbelasting

Opzegging van vereenvoudigde voorschotten inkomstenbelasting

Controleren of het mogelijk is om vereenvoudigde voorschotten op de inkomstenbelasting op te geven in verband met de crisis veroorzaakt door de coronavirusepidemie? Lees het artikel en ontdek wanneer u zich kunt afmelden voor vereenvoudigde PIT-voorschotten en hoe u dit kunt doen!